Herbestemming rijkskantoorgebouw Nieuwegein

Het Rijksvastgoedbedrijf veilde dit 10 jaar leegstaande kantoorpand wat in de 80-tiger jaren opgeleverd is. Voor de herbestemming van dit kantoorpand hebben wij plannen vervaardigd die voorzien in de realisatie van 25 wooneenheden voor studenten en starters.

Contact